REGISTRACIJA STRANKE

BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
ODJEL REGISTRA PRIVREDNIH DRUŠTAVA OVOG SUDA
BROJ RF-1188/06 Sarajevo 10.05. 2006g.

IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj R-I-7/90 od 13.6.1990 godine Upisana je u registar Udruženja Stranka Demokratske akcije,upis je izvršen pod reg. brojem 7, knjiga I dana 13.juna 1990 godine.
Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj R-I-7/01 od 16.1.2002 godine, promjenjeno je sjedište Političke organizacije Stranke Demokratske akcije isto je u Sarajevu ulica Mehmeda Spahe broj 14.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj R-1/05 od 19.12. 2005 godine mjenjaju se Ciljevi i zadaci Stranke demokratske akcije isti su upisani:
- očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitnosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica,
- zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u evrposke i svjetske organizacije, -afirmacije bosanskog indetiteta kao zajendičkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine,
- afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi, razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini, -demokratiju u društvenom političkom, životu i funkcioniranje pravne države,
- afirmaciju ljudskih prava i sloboda,
- slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama gradjana, – dosljedno provodjenje principa tržišne privrede, ravrnopravnost svih oblika vlasništva ,privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika,
- odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva,
- unapredjivanje socijalnih prava,
- zalaganje za prava Bošnjaka u Sandžaku i zemljama regiona -razvijanje saradnje i jačanje veza sa BIH dijasporom i
- afirmacija mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život .
Navedenim rješenjem lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Stranke demokratske akcije upisan je: SULEJMAN TIHIĆ -predsjednik stranke

TOP
Share This